Waar staat de Dorpsraad dan voor?

 

 • Versterken van de sociale leefbaarheid.
 • Versterken van de fysieke leefbaarheid.
 • Behartigen van de belangen van onze inwoners.
 • Het op peil houden van de kwaliteit van onze voorzieningen. Dat geld voor zowel het binnengebied als het buitengebied.
 • Een spreekbuis zijn van de bevolking naar de gemeente.

 

Iedere 1e maandag van de maand van 15.30-16.30 uur kunt u bij ons terecht, iedere 3de dinsdag van de maand van 19:00-19:30, of op afspraak via (06) 16 17 87 26 of via info@dorpsraadwarnsveld.nlWat heeft de Dorpsraad de afgelopen jaren gedaan?

Een kleine opsomming.
 

 • Mede sponsor zijn van de Gondelvaart
 • Jaarlijkse intocht van Sinterklaas.
 • Leefbaarheids initiatieven vanuit de buurt subsidiëren.
 • Behouden van de Dierenweides: dierenweide ’t Spiker en dierenweide Veldesebos en dierenweide ’t Horseler. Hiervoor hebben we mede het schuurtje/de opslagruimte gesubsidieerd. Dit is oa ook gebeurd voor Dierenweide ’t Spiker: mede subsidiëren van de omheining, de opslagruimte,enz.
 • Mede sponsoring van de Panna kooi bij de Warnsveldse Boys.
 • Advies naar de gemeente geven over allerlei zaken, waaronder het meedenken en advies geven over de nieuwe zorgwet, participatiewet.
 • Speelveld Arcadeschool mede helpen tot stand te brengen.
 • Oprichting comité herdenkingen. Waaronder in 2015 70 jaar na de 2de Wereld oorlog: het tot stand brengen en uitgeven van het boek: Warnsveld 1940-1945, herinneringen aan oorlog en bevrijding en
 • Het organiseren van de tentoonstelling Laf en Flink tijdens Hinkepink.
 • Uitbrengen van het boek: Jan Thate, huisarts in Warnsveld. Met daaraan gekoppeld de Thate tentoonstelling.

 

Kijk voor meer informatie op https://www.dorpsraadwarnsveld.nl of de Facebook-pagina van de dorpsraad.

Ons postadres is Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld