De Stichting Kulturhus Warnsveld (SKW) is een zelfstandige organisatie en exploiteert 't Warnshuus. SKW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt onder andere in dat 't Warnshuus zich voor rmeer dan 90% inzet voor het algemeen belang. Daarbij heeft SKW geen winstoogmerk.

 

 

Huidige situatie

't Warnshuus wordt sinds 1 januari 2014 geëxploiteerd door de Stichting Kulturhus Warnsveld (SKW).
't Warnshuus is er voor alle inwoners van Warnsveld en Leesten en vervult voor hen een huiskamer functie. Met een breed aanbod van cursussen, activiteiten, workshops en beurzen wordt een voor alle doelgroepen aantrekkelijk programma aangeboden. Daarnaast biedt 't Warnshuus onderdak aan de bibliotheek, een bank, een woningcoöperatie en diverse kleine huurders.

 

Organisatie

De dagelijks leiding is in handen van twee coördinatoren:
Henk Steinvoort - Beleidsmatig coördinator henk.steinvoort@warnshuus.nl
Carry Staring - Operationeel coördinator coordinator@warnshuus.nl

Zij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de ongeveer 50 vrijwilligers die zorgdragen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Onze vrijwilligers zijn werkzaam op de informatiebalie, de koffiebar, als cursusleider, op administratief gebied of binnen de pr werkzaamheden. De coördinatoren worden begeleid door het bestuur. Onze 50 vrijwilligers zijn van zeer grote waarde voor 't Warnshuus; ze zijn het goud van onze organisatie. Vanuit hun eigen achtergrond, kennis en vaardigheden zijn zij ondersteunend aan de professionele organisatie. Zij verrijken de organisatie en dragen bij aan de openheid en laagdrempeligheid die 't Warnshuus toegankelijk maakt voor iedereen. Voor meer informatie klik HIER.
 

Bestuur

Vanaf 1 januari 2019 komt er tijdelijk een nieuw bestuur van Stichting Kulturhus Warnsveld. Dit bestuur bestaat uit de wethouders Laura Werger, Mathijs ten Broeke en Harry Matser. In 2019 zal worden gekeken hoe ‘t Warnshuus verder kan richting een financieel en bestuurlijk gezonde toekomst.
Het bestuur is te bereiken via secretariaat@warnshuus.nl

 

Doelstelling

Onze doelstelling is om de huiskamer van Warnsveld te zijn. Voor alle inwoners van Warnsveld en Leesten willen wij een interessant aanbod van activiteiten en cursussen bieden. Daarnaast willen wij dat onze doelgroepen ons weten te vinden om even binnen te lopen voor een kopje koffie of thee.

 

Missie

Stichting Kulturhus Warnsveld faciliteert, mede met het oog op verbinding, ontmoeting en ontspanning, algemene activiteiten met een culturele, maatschappelijke en / of sociale grondslag ten behoeve van in beginsel de inwoners van Warnsveld, Leesten en de Ooyerhoek. Zij maken gebruik van het cultuurhuis door deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten of door deze zelf te initiëren. De activiteiten vinden in beginsel plaats in cultuurhuis 't Warnshuus. De stichting organiseert zelfstandig activiteiten en stelt derden in de gelegenheid algemene of eigen activiteiten te organiseren middels het beschikbaar stellen van ruimten via kortdurende verhuur. Het aanbod is dusdanig gevarieerd dat wordt voorzien in een behoefte waarin de veelzijdigheid van de doelgroep tot uitdrukking komt. Op structurele basis worden ruimten verhuurd aan gebruikers met bij voorkeur een doelstelling die de grondslag van de stichting ondersteunt. De stichting exploiteert haar activiteiten voor eigen risico en streeft een kostendekkende exploitatie na. Subsidies maken geen structureel deel uit van de exploitatie.

 

Visie

Stichting Kulturhus Warnsveld streeft een vaste positie na waarin de activiteiten die gefaciliteerd worden structureel voorzien in de brede en gevarieerde behoefte van de doelgroep. Hiermee wordt het bestaansrecht en de autonome positie van cultuurhuis 't Warnshuus bevestigd en gerechtvaardigd. Er moet een goed fundament ontstaan dat de gehele organisatie draagt. Dorpsgenoten worden in de gelegenheid gesteld om hun eigen activiteit in het Warnshuus te organiseren, waarbij SKW een faciliterende partner is. De stichting initieert zelf ook nieuwe activiteiten, mede om de doelstelling van een breed en gevarieerd programma te verwezenlijken. Er wordt een adequaat pr-beleid gevoerd dat de binding met de doelgroep versterkt en zorgt voor een goede aankondiging van de georganiseerde activiteiten en de mogelijkheden voor incidentele verhuur van ruimten. Het pr-beleid omvat niet alleen de toegang tot en het gebruik van verschillende mediakanalen, maar ook het doelmatig gebruiken en onderhouden van netwerkcontacten. De horeca in het Warnshuus heeft zowel een faciliterende rol alsmede een autonome functie om bezoekers te trekken. Er is een aantrekkelijk en gevarieerd consumptief aanbod. Bij voorkeur worden producten van lokale leveranciers ingekocht en aangeboden.

 

Wilt u meer weten over de missie en visie? SKW heeft in april 2015 een missie en visie document opgesteld.
Klik HIER om het document te lezen.

 

Huidig beleid

Door het presenteren van een divers aanbod activiteiten, cursussen en workshops willen we al onze doelgroepen naar 't Warnshuus halen. Via onderzoek onder onze doelgroepen willen we vaststellen of we het juiste aanbod samen stellen en waar nog behoefte aan is of waar we wijzigingen kunnen aanbrengen in het bestaande aanbod.

 

Strategie

Om onze doelstellingen te bereiken werken wij met twee coördinatoren. De beleidsmatige taken zijn belegd bij de ene coördinator en de aansturing van de dagelijkse gang van zaken bij de andere. Met deze opzet verwachten we aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van onze doelgroepen om zo 't Warnshuus een vaste waarde te laten zijn in Warnsveld en Leesten.

 

Statuten

De statuten vindt u HIER.

KvK : 08196578, RSIN: 820767232