't Warnshuus werd sinds 1 januari 2014 geëxploiteerd door de Stichting Kulturhus Warnsveld (SKW). Met ingang van 1 januari 2022 is ’t Warnshuus opgenomen in het nieuwe bedrijf Sport en Accommodatiebedrijf Zutphen B.V. Daarmee is de Stichting Kulturhus Warnsveld opgeheven. Binnen het nieuwe bedrijf is de identiteit van ’t Warnshuus gewaarborgd. De voordelen voor ’t Warnshuus binnen het nieuwe bedrijf liggen vooral op financieel vlak, marketing, centralisering van marketing, administratie en IT.


't Warnshuus is er voor alle inwoners van Warnsveld en Leesten en vervult voor hen een huiskamer functie. Met een breed aanbod van cursussen, activiteiten, workshops en beurzen wordt een voor alle doelgroepen aantrekkelijk programma aangeboden. Daarnaast biedt 't Warnshuus onderdak aan de bibliotheek, een bank, een woningcoöperatie en diverse kleine huurders.

Organisatie

De dagelijkse leiding is in handen van onze coördinator de heer Sanne van Dullemen: coordinatorwarnshuus@zsabv.nl. Hij is het aanspreekpunt voor ’t Warnshuus.

Sanne is o.a. verantwoordelijk voor het uitvoering van het beleid, de verhuur van de zalen, het aanbod van activiteiten en de aansturing van de ongeveer 50 vrijwilligers die zorgdragen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Onze vrijwilligers zijn werkzaam op de informatiebalie, de koffiebar, het begeleiden van activiteiten en binnen de pr-werkzaamheden. Onze 50 vrijwilligers zijn van zeer grote waarde voor ’t Warnshuus: ze zijn het goud van onze organisatie. Vanuit hun eigen achtergrond, kennis en vaardigheden zijn zij ondersteunend aan de professionele organisatie. Zij verrijken de organisatie en dragen bij aan de openheid en laagdrempeligheid die 't Warnshuus toegankelijk maakt voor iedereen. Voor meer informatie klik HIER.

 

Doelstelling

Onze doelstelling is om de huiskamer van Warnsveld te zijn. Voor alle inwoners van Warnsveld en Leesten willen wij een interessant aanbod van activiteiten en cursussen bieden. Daarnaast willen wij dat onze doelgroepen ons weten te vinden om even binnen te lopen voor een kopje koffie of thee.