Vrijwilligers

De ruim 40 vrijwilligers zijn van zeer grote waarde voor 't Warnshuus. Vanuit hun eigen achtergrond, kennis en vaardigheden zijn zij ondersteunend aan de professionele organisatie. Zij verrijken de organisatie en dragen bij aan de openheid en laagdrempeligheid die 't Warnshuus toegankelijk maakt voor iedereen.

 

Vrijwilligersbeleid

Het Warnshuus heeft een specifiek vrijwilligersbeleid vastgesteld. Een toelichting kunt u opvragen op onderstaand emailadres.. Naast een passage over geschiktheid en integriteit staan de uitgangspunten erin vermeld over wat van vrijwilligers verwacht mag worden, waar ze recht op hebben en hoe inspraak en begeleiding geregeld is. Het is in de eerste plaats een handboek met handreikingen, modelcontracten, etc. waar iedereen in de organisatie direct mee aan de slag kan. Regelmatig worden vrijwilligersbijeenkomsten gehouden.

 

Word vrijwilliger!

Wie ervaring heeft met vrijwilligerswerk, weet hoe leuk het is om te doen. Het gevoel van eigenwaarde, de waardering van anderen, het gevoel dat je helpt, iets leren, nieuwe ervaringen opdoen, te midden van andere mensen zijn. Het telt allemaal. Vanwege uitbreiding van nieuwe activiteiten, zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We hebben diverse vacatures. Heeft u weinig of juist veel tijd: er is altijd wel passend werk te vinden.

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar balie-medewerkers met eventeel een computerachtergrond en vrijwilligers voor de koffiebar!

Neemt u voor meer informatie of een gesprek contact op met het Warnshuus en vraag naar Carry Staring, telefoonnummer 0575-52 27 96.
Of via mail coordinator@warnshuus.nl