Disclaimer

Stichting Kulturhus Warnsveld, hierna te noemen SKW, verleent u hierbij toegang tot warnshuus.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. SKW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

SKW spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden activiteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SKW. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SKW nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.