GEZOCHT: BESTUURSLEDEN STICHTING KULTURHUS WARNSVELD

 

Als de “huiskamer van Warnsveld” biedt ’t Warnshuus een plaats voor culturele en sociale activiteiten voor de inwoners van Warnsveld, Leesten en Zutphen.

 

Stichting Kulturhus Warnsveld exploiteert en beheert ’t Warnshuus en is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de missie en visie van de organisatie en het behalen van de continuïteitsdoelstelling. De dagelijkse leiding van de organisatie is gedelegeerd aan twee coördinatoren die in loondienst zijn bij de stichting.

 

In de afgelopen jaren is gewerkt aan het bouwen van een goede basisorganisatie. In de komende periode willen wij afgestemd op en samen met de doelgroep het activiteitenaanbod uitbreiden en de incidentele ruimteverhuur verbeteren. In het bestuur hebben minimaal drie personen zitting die onbezoldigd hun bestuurstaak uitoefenen.

 

Vanwege mutaties binnen het bestuur wordt gezocht naar twee nieuwe bestuursleden met de volgende profielen:

 

- bestuurslid voorzitter

- bestuurslid met een financieel profiel om op termijn de functie van penningmeester over te nemen

 

Voor de functie van voorzitter:

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en leiden van bestuursvergaderingen. Je ziet toe op het tot stand komen van het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan. Je vertegenwoordigt de stichting naar externe stakeholders. Je bent verantwoordelijk voor het toezien op de voortgang van de algemene stichtingszaken en spreekt bestuursleden aan op gemaakte afspraken. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor de personeelszorg van onze vaste medewerkers.

Voor beide functies gelden de volgende profieleisen:

- bestuurlijke ervaring en competenties

- professionele en zakelijke attitude

- affiniteit met de culturele en sociale doelstelling van de organisatie

 

Nadere informatie over de vacatures kunt u inwinnen bij Mathieu Joppe, penningmeester, op telefoonnummer 06-44624538, op werkdagen na 19.00 uur.

De selectieprocedure bestaat uit een brievenselectie gevolgd door een gesprek met de sollicitatiecommissie, bestaande uit Mathieu Joppe (penningmeester) en Noëlle Kalf (secretaris).

 

Wij zien graag uw schriftelijke motivatie en cv tegemoet op het e-mailadres van de stichting: secretariaat@warnshuus.nl met als kenmerk “Bestuurslidmaatschap Stichting Kulturhus Warnsveld”.
Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven voor welke functie u opteert.