Privacy Statement


In dit Privacy statement zetten we uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken. Voor de Stichting Kulturhus Warnsveld (SKW) is de bescherming van de persoonsgegevens belangrijk. De SKW respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, altijd in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemene Verordening Gegevensverwerking

 • Stichting Kulturhus Warnsveld volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke.
 • Stichting Kulturhus Warnsveld beschermt jouw persoonsgegevens en privacy.
 • Stichting Kulturhus Warnsveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons verstrekt
 • Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld;
 • Stichting Kulturhus Warnsveld beheert jouw gegevens voor de administratie;
 • Stichting Kulturhus Warnsveld verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (ras /etniciteit/ politieke opvattingen/ levensbeschouwelijke overtuiging/ lidmaatschap vakbond/ genetische gegevens/ biometrische gegevens/ seksuele geaardheid / strafrechtelijke gegevens);
 • Stichting Kulturhus Warnsveld gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Stichting Kulturhus Warnsveld bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk;
 • Stichting Kulturhus Warnsveld geeft je recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • Stichting Kulturhus Warnsveld geeft je recht op correctie, verwijdering of beperking verwerking;
 • Stichting Kulturhus Warnsveld heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;
 • Stichting Kulturhus Warnsveld vraagt je voorafgaande toestemming bij sub verwerking van jouw gegevens;
 • De website van Stichting Kulturhus Warnsveld heeft een SSL en is afgesloten;
 • De accounts op de computers van het ondersteunend personeel zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Stichting Kulturhus Warnsveld hanteert een rechtenstructuur, waarbij de rechten passen bij de functie, met speciale rechten tot het inzien of wijzigen van persoonsgegevens;
 • Stichting Kulturhus Warnsveld maakt gebruik van beveiligd e-mailverkeer.
 • Stichting Kulturhus Warnsveld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Contactgegevens: Stichting Kulturhus Warnsveld – Dreiumme 43 – 7232 CN Warnsveld. Tel: 0575 – 522796. coordinatorwarnshuus@zsabv.nl