24
sep

Filosofie cursus van Alliance Francaise

Spinoza en Coornhert, voorgangers van Voltaire


Filosofie cursus van Alliance Francaise

 

Dinsdagochtend van 10.00-12.30 uur

Is de "Traité sur la tolérance" uit 1762 van Voltaire waarin een pleidooi voor (religieuze) tolerantie wordt gehouden wel zo uniek geweest als vaak wordt beweerd, of kende de ideeën die in dit werk naar voren komen voorgangers? Jonathan Israël, schrijver van het boek "Radical Enlightenment" (2001), suggereert dat Voltaire's denkbeelden al eerder in Engeland maar met name in de Nederlanden tot wasdom waren gekomen; hij wijst daarbij naar Spinoza en naar Coornhert, die al in de 16e eeuw pleitte voor tolerantie en godsdienstvrijheid met zijn "Synode over gewetensvrijheid".

In de cursus wordt ingegaan op een aantal van de werken van genoemde auteurs, die de achtergrond vormen voor Voltaire's werk.

De cursus bestaat uit 6 lessen van twee en een half uur en wordt gegeven in 't Warnshuus.
Start: dinsdag 19 september 2019
Ochtend van 10.00 - 12.30 uur

meer uit agenda
Filosofie cursus van Alliance Francaise