8
sep

Programmaraad 't Warnshuus

Vergadering

aanvangstijd: 19:30 uur


Activiteiten zijn het kloppend hart van Het Warnshuus. Het is daarbij van groot belang dat het aanbod aan activiteiten goed is afgestemd op de behoeften van de inwoners van Warnsveld en Leesten. Om hier achter te komen en vervolgens de ideeën te verankeren is er een Programmaraad. Deze heeft tot taak om in overleg met het bestuur een activiteitenprogramma op te zetten en uit te werken dat de bewoners van Warnsveld en Leesten aanspreekt, van jong tot oud. Daarnaast is een financieel gezonde programmering van levensbelang voor de exploitatie van Het Warnshuus.

 

Taak Programmaraad

De Programmaraad adviseert aan het bestuur. Tevens wordt gelet op de mogelijkheden van uitvoering in het Warnshuus en doet daar voorstellen over. De leden van de raad zetten zich actief in voor de implementatie, organisatie en uitvoering van activiteiten, waarbij creativiteit en vindingrijkheid zeer op prijs wordt gesteld.

 

Voor de agenda van deze vergadering en het verslag van de vorige keer, zie hier.

meer uit agenda
Programmaraad 't Warnshuus